Are you working?

Do you know your rights?

ASÍ´s campaign against social dumping and undeclared work is aimed at companies that are abusing young people and migrant workers. It is not aimed at migrant workers  that have come to Iceland to work trusting  that everything is in order.

Free information brochures about the icelandic labour market, workers rights and obligations in english and polish are available at www.asi.is and at your local union.

Everybody loses from social dumping!

Czy aktualnie pracujesz?

Czy znasz swoje prawa?

Kompania zwalczania izolacji społecznej prowadzona przez ASI wymierzona jest przeciwko tym przedsiębiorstwom, które wykorzystują pracowników młodych oraz obcego pochodzenia. Kampania nie jest wymierzona przeciwko obcokrajowcom, którzy przyjechali na Islandię w celu podjęcia legalnej i zorganizowanej pracy.

Bezpłatne broszury w języku angielskim i polskim na temat zatrudnienia na islandzkim rynku pracy, obowiązków, praw i płac, dostępne są na stronie internetowej www.asi.is lub w Twoich związkach zawodowych.

Wszyscy tracą na izolacji społecznej!

Rights and employment terms of foreign workers on the Icelandic labor market

Prawa i warunki pracy cudzoziemców pracujących na islandzkim rynku pracy

Know your rights and help stop criminal activity in the labour market

If you have any information or questions for us, we would really like to hear from you. If you want to share some further information, please send email to ASI. We respect confidentiality.

If you want answer, you must write your email in the message.

Thank you. The information has been received.

Oops. Something went wrong.

Znaj swoje prawa i pomóż przeciwdziałać przestępstwom na rynku pracy

Jeśli masz jakieś informacje lub chcesz zadać nam pytanie, zachęcamy do kontaktu. Pamiętaj: Wszelkie informacje i udzielone porady będą traktowane jako poufne.

Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź, musisz napisać swoją wiadomość e-mail w wiadomości.

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami! Twoja wiadomość została odebrana.

Bardzo nam przykro, ale coś poszło nie tak.